zarzad
Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Aktualny skład Zarządu:
  1. Zbigniew Gawron -Prezes Zarządu
  2. Włodzimierz Wroński - Członek Zarządu
  3. Piotr Romanowski - Członek Zarządu