Zgłaszenie Awarii
   
w godz. 8-10 22 624-30-34
w godzinach pracy spółdzielni 22 652-24-25
   
Awarie wind 501-575-618
  501-732-882
   
Awarie domofonu 605-324-811
   

Pogotowie instalacji wod-kan oraz awarie
instalacji elektrycznej (inst. wewnętrzne) 

22 666-17-14
22 666-17-15 

   
Administracja SBM "Zachód" 22 620-26-00
  22 830-09-52
   
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie MPWiK 994
Pogotowie SPEC 993
Pogotowie energetyczne 991
   
Policja 997
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Straż miejska 986