Pliki do pobrania
  Formularze
Formularz aktualizacji danych osobowych
   
  Statut i Regulaminy
Statut Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Zachód
  REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
  REGULAMIN RADY BUDYNKU
  REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W SPRAWIE REMONTÓW I NAPRAW
  REGULAMIN WYKONYWANIA PRAC REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH
  REGULAMIN INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ
Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków
   
  Akty prawne
UJEDNOLICONY TEKST USTAWY Z DNIA 15 GRUDNIA 2000 ROKU O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 9 WRZEŚNIA 2017 ROKU
   
  Uchwały Rady Nadzorczej
  Uchwała 15/2019 w sprawie: zasad doręczania korespondencji w SBM "ZACHÓD"
   
  Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
  Uchwała 11/2019 w przedmiocie: zobowiązania Zarządu Spółdzielni do likwidacji lejów zsypowych w budynkach
   
  Warszawa-zmiany klimatyczne
  PROJEKT - STRATEGIA ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA M.ST. WARSZAWY