E-BOK

W przypadku wystąpienia problemów z logowaniem do systemu E-BOK

prosimy o kontakt na adres: ebok@sbmzachod.pl

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU E-BOK

Podstawowym zadaniem E-BOK jest ścisła współpraca z Zintegrowanym Systemem Informatycznym obsługującym SBM "ZACHÓD" oraz prezentację wyselekcjonowanych danych za pośrednictwem portalu internetowego. Rozwiązanie to umożliwia bieżący podgląd danych w systemie oraz sprawdzenie swojego salda rachunku bez konieczności wizyty w siedzibie Spółdzielni. Właściciele lokali/zasobów po wypełnieniu i złożeniu odpowiedniego formularza, otrzymują identyfikator i hasło do systemu E-BOK. Logowanie do systemu odbywa się poprzez dowolną przeglądarkę internetową. Obsługa E-BOK jest bardzo prosta i intuicyjna.

W przyszłości planowana jest rozbudowa systemu E-BOK, o nowe funkcjonalności.

Zalety E-BOK:

Rejestracja w E-BOK:

  1. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej SBM "ZACHÓD" lub bezpośrednio w Biurze Spółdzielni.
  2. Wypełnienie formularza przez właściciela lokalu.
  3. Przybycie do biura Spółdzielni, weryfikacja danych z dowodu osobistego przez pracownika Spółdzielni, bezpośredni wydruk potwierdzenia odbioru dostępu do systemu.