O nas

Kilka słów o nas...

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Zachód jest spółdzielnią własnościową. Powstała 6.09.1990 r. w wyniku odłączenia się części zasobów mieszkaniowych z Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlanej.

Budynki należące do spółdzielni znajdują się na terenie trzech dzielnic miasta st. Warszawy: Śródmieścia, Woli oraz Ochoty. Spółdzielnia posiada 17 budynków, które zostały oddane do użytkowania w latach 1962-1969.

Łączną powierzchnia użytkowa to 61 220,45 m2, w tym:

Ogólna liczba mieszkań wynosi 1 432, a lokali użytkowych 44. Z uwagi na położenie w centrum Warszawy i braku wolnych terenów, Spółdzielnia nie prowadzi działalności inwestycyjnej, a główną uwagę zwraca na modernizację budynków i doprowadzenie do pełnej sprawności instalacji wewnętrznych, tj. ciepłej i zimnej wody, kanalizacji i centralnego ogrzewania.