Kontakt

Dane Spółdzielni:

ul. Chmielna 116/118
00-801 Warszawa

NIP 525-000-67-85

Regon 006913641

Godziny pracy biura
pon,czw 9.00 - 18.00
wt, śr 8.00 - 15.30
pt 8.00 - 15.00

Adres siedziby Spółdzielni:

ul. Śliska 10
00-127 Warszawa

Konto
Nr 55 1020 1156 0000 7102 0007 3767
PKO BP S.A. 9 Oddz. Warszawa

KRS:0000153934

Link do KRS-u

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa
ZACHÓD
tel. 22 830-09-52
Sekeretrariat Zarządu tel. 22 830-09-52 wew.1
tel. 22 620-26-05
FAKS 22 624-32-18
sekretariat@sbmzachod.pl
Dział techniczno-eskplotacyjny tel.22 830-09-52 wew.4
tel. 22 652-24-35
techniczny@sbmzachod.pl
tel.22 830-09-52 wew.3
tel.22 624-30-34
tel. 22 636-02-07 administracja@sbmzachod.pl
Dział członkowsko-mieszkaniowy tel.22 830-09-52 wew.5
tel. 22 620-26-00
czlonkowski@sbmzachod.pl
Dział ekonomiczno-finansowy tel.22 830-09-52 wew.2
tel. 22 620-26-09
czynsze@sbmzachod.pl