Polityka prywatności

Polityka Prywatności i plików cookies
Data ostatniej aktualizacji: 24.05.2018

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies na stronie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej "Zachdód".
Administratorem serwisu i danych osobowych jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa ZACHÓD z siedzibą w Warszawie adres: ul.Chmielna 116/118, nr tel.22 830-09-52, email: sekretariat@sbmzachod.pl
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Definicje

  1. Administrator – Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa ZACHÓD z siedzibą w Warszawie adres: ul.Chmielna 116/118, nr tel.22 830-09-52, email: sekretariat@sbmzachod.pl
  2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  3. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie www.sbmzachod.pl.
  4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.

I. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

  1. Zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]


II. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.