Rady budynków

Rada Budynku stanowi organ doradczy i konsultacyjny dla Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej. Rada Budynku wyraża opinię i zgłasza do właściwych organów Spółdzielni wnioski we wspólnych sprawach członków zamieszkałych w jednym budynku.