Zarząd

 Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Skład Zarządu:

  1. Zbigniew Gawron - Prezes Zarządu
  2. Piotr Romanowski - Członek Zarządu