Informacje inwestora projektu mieszkaniowego Chmielna DUO dotyczące współpracy z SBM ZACHÓD

Realizując ustalenia ze spotkania mieszkańców budynku Chmielna 116/118 z przedstawicielami firmy BPI, zamieszczamy otrzymane od inwestora pismo opisujące zakres współpracy z naszą Spółdzielnią oraz wszelkie związane z tym uwarunkowania i wzajemne korzyści.

Załączone pismo do pobrania