Odpowiedź Gazety Wyborczej na pismo Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie rozpowszechniania w społeczeństwie negatywnego obrazu spółdzielczości.

Zastępca Redaktora Naczelnego „ Gazety Wyborczej” przekazał odpowiedź na pismo Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 27.10.2022 roku, opublikowane na stronie SBM „Zachód” 15.12.2022 roku. W rozwinięciu prezentujemy artykuł na ten temat zamieszczony w miesięczniku spółdzielczym “TĘCZA POLSKA”.

Załączony artykuł do pobrania