Przebudowa kanalizacji deszczowe na parkingu przy budynku Chmielna 116/118

W związku istniejącą kolizją budowlaną wynikającą z przebiegu kanalizacji deszczowej odwadniającej parking przy bud. Chmielna 116/118 przez działkę BPI do ul. Złotej, niezbędne jest dokonanie jej przebudowy w kierunku ul. Chmielnej. Prace z tym związane prowadzi Inwestor na swój koszt. Planowany czas trwania prac : 07.12. – 23.12.2022 r. Aktualny stan prac przy przebudowie przedstawiają zdjęcia.