Wiadomości

Zawiadomienie - Walne Zgromadzenie Członków 29.06.2023r.

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „ZACHÓD” w Warszawie zaprasza Panią/Pana na Walne Zgromadzenie Członków, które zgodnie z §34 ust 1 Statutu Spółdzielni zwołujemy na dzień 29 czerwca 2023 roku na godz. 16:00. Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Zielna Sala Wystawowa na V piętrze, przy ulicy Zielna 37 w Warszawie (wejście od ul. Bagno). Z uwagi na konieczność sporządzenia list obecności zgodnie z wymogami RODO rejestracja Członków Spółdzielni i wydawanie mandatów rozpocznie się o godzinie 15:15.

Przypomnienie o terminie opłat na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości

Przypomnienie Zarząd SBM “ZACHÓD” przypomina, że opłaty na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wnosi się do 10-go każdego miesiąca. Od nie wpłaconych w terminie należności zgodnie z § 80 pkt 1. Statutu Spółdzielni oraz art. 481 § 1 kodeksu cywilnego, naliczane są odsetki ustawowe.

Powtórka z rozrywki

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z ciekawym naszym zdaniem artykułem zamieszczonym w miesięczniku spółdzielczym „Tęcza”. Daje on możliwość refleksji na otaczające nas sprawy. Może stanowić odpowiedź na nurtujące wielu członków Spółdzielni pytanie: „Dlaczego kilku członków zaangażowanych w próbę oskarżenia Prezesa o niegospodarność, tak bardzo obawia się wyroku Sądu i sama chce „wymierzyć sprawiedliwość” angażując w to media i polityków?” Zachęcamy do lektury. Załączony artykuł do pobrania

Odpowiedź Gazety Wyborczej na pismo Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie rozpowszechniania w społeczeństwie negatywnego obrazu spółdzielczości.

Zastępca Redaktora Naczelnego „ Gazety Wyborczej” przekazał odpowiedź na pismo Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 27.10.2022 roku, opublikowane na stronie SBM „Zachód” 15.12.2022 roku. W rozwinięciu prezentujemy artykuł na ten temat zamieszczony w miesięczniku spółdzielczym “TĘCZA POLSKA”. Załączony artykuł do pobrania