Wiadomości

Ataki Gazety Wyborczej na spółdzielczość

Z uwagi na nasilające się ataki Gazety Wyborczej na spółdzielczość Krajowa Rada Spółdzielcza wystosowała protest wobec takich praktyk. W rozwinięciu prezentujemy artykuł na ten temat zamieszczony w miesięczniku spółdzielczym „TĘCZA POLSKA”. Załączony artykuł do pobrania

Odpowiedź Rady Nadzorczej na pytanie mieszkanki dotyczącego zarzutów prokuratorskich

Z uwagi na szerzące się plotki oraz rozpowszechnianie przez różne media niepotwierdzonych informacji oraz na wniosek mieszkanki bloku przy ul Dalekiej 2, dotyczący sprawy przekazanej przez Prokuraturę do Sądu Rada, Nadzorcza poprosiła Prezesa Spółdzielni o wyjaśnienia. Na podstawie uzyskanych wyjaśnień Rada Nadzorcza wysłała do mieszkanki stosowną odpowiedź. Z uwagi istotę zagadnienia przedstawiamy na ebok.sbmzachod.pl w zakładce Dokumenty/Informacje Zarządu Spółdzielni, tekst odpowiedzi.

Przebudowa kanalizacji deszczowe na parkingu przy budynku Chmielna 116/118

W związku istniejącą kolizją budowlaną wynikającą z przebiegu kanalizacji deszczowej odwadniającej parking przy bud. Chmielna 116/118 przez działkę BPI do ul. Złotej, niezbędne jest dokonanie jej przebudowy w kierunku ul. Chmielnej. Prace z tym związane prowadzi Inwestor na swój koszt. Planowany czas trwania prac : 07.12. – 23.12.2022 r. Aktualny stan prac przy przebudowie przedstawiają zdjęcia.