Informacja Rady Nadzorczej o wynikach konkursu na Prezesa Zarządu
Dowiedz się więcej

Uprzejmie informujemy, że dnia 05.02.2024r. Rada Nadzorcza oddelegowała z Rady Nadzorczej Panią Angelikę Ben Mansour do pełnienia obowiązków Członka Zarządu S.B.M "Zachód" oraz powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu S.B.M "Zachód" Członkowi Zarządu Panu Norbertowi Dąbrowskiemu.

Uprzejmie informujemy, że dnia 29.01.2024r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Zbigniewa Gawrona z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu S.B.M "Zachód"

Zmieniamy się dla Naszych Spółdzielców!
Dowiedz się więcej

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Zachód” spółdzielnią zaangażowaną w Ekologiczne (i Ekonomiczne) rozwiązania.
Dowiedz się więcej

Informacja Rady Nadzorczej o przebiegu procesu sądowego w sprawie XVIII K 140/22
o wyrządzenie SBM „Zachód” szkody majątkowej w wielkich rozmiarach,toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie
Dowiedz się więcej

Witamy na stronie internetowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Zachód”

Aktualności

Informacja Rady Nadzorczej o wynikach konkursu na Prezesa Zarządu SBM „Zachód”

Szanowni Państwo, Rada Nadzorcza informuje, że na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2024 roku przeprowadziła głosowanie w sprawie wybo...

Informacja o Konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu SBM „Zachód” - II etap konkursu

Rada Nadzorcza, realizując obowiązek informowania Członków Spółdzielni o swojej pracy (zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia), pr...

Informacja o Plenum Rady Nadzorczej SBM „Zachód” 08.04.2024r.

Rada Nadzorcza, realizując obowiązek informowania Członków Spółdzielni o swojej pracy (zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia), pr...

Pokaż wiecej >