Informacja Rady Nadzorczej o przebiegu procesu sądowego w sprawie XVIII K 140/22 o wyrządzenie SBM „Zachód” szkody majątkowej w wielkich rozmiarach,toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie

2023/09/19

SBM

Przekazujemy Państwu informację o przebiegu procesu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z 29 czerwca 2023 sformułowaną na pierwszym Plenum Rady od terminu rozpraw.

W dniach 24 lipca 2023 i 31 sierpnia 2023 odbyły się dwa posiedzenia Sądu w niniejszej sprawie. Sąd przesłuchał sześciu świadków, będących Członkami Rady Nadzorczej w roku 2012 (gdy odwołano ówczesny Zarząd Spółdzielni oraz podjęto uchwałę Rady o skierowaniu zawiadomienia do Prokuratury).

24 lipca przesłuchano dwoje z zawiadamiających (którzy wobec cofnięcia uchwały przez nową Radę w roku 2013 sami złożyli zawiadomienie; akt oskarżenia po wieloletnim śledztwie wniósł Prokurator, sprawa toczy się z oskarżenia publicznego).

31 sierpnia przesłuchano trzeciego z zawiadamiających.

Ponadto przesłuchano trzech kolejnych świadków, w tym dwóch Członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do Zarządu w roku 2012.

Wszyscy świadkowie potwierdzili swoje zeznania, złożone przed około dziesięcioma laty.

Nie stawiło się troje świadków - dwoje usprawiedliwionych, trzeciego Sąd zawiadomił za późno.

Na żadną z dwóch rozpraw nie stawiła się - pomimo wezwania i nałożenia kary pieniężnej - biegła sądowa (która sporządziła dla Prokuratury opinię, dotycząca zarzucanych czynów). Osoba ta odmawia stawiennictwa twierdząc, że nie dotyczy jej ten obowiązek, ponieważ formalnie nie jest już biegłą sądową. Należy zauważyć, że dane osobowe biegłej znajdowały się w aktach sprawy od czasu wydania opinii.

W związku z tym Sąd wydał postanowienie o przygotowaniu nowej opinii, którą ma przygotować nowy biegły oraz określił jej zakres (w uzgodnieniu z obrońcą i prokuratorem).

Termin kolejnej rozprawy wyznaczono na 27 listopada 2023, godz. 10, sala 356 Sądu Okręgowego