Ogłoszenie konkursu ofert na wymianę zestawu tablic głównych dla budynków: Złota 63A, Śliska 10, al.Jana Pawła II 18 w Warszawie

2023/11/07

SBM

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa “ZACHÓD” ogłasza konkurs ofert na:

WYMIANA ZESTAWU TABLIC GŁÓWNYCH: Złota 63A, Śliska 10, al.Jana Pawła II 18 w Warszawie.

Materiały na przetarg zawierające Formularze niezbędne do złożenia oferty można otrzymać w biurze Spółdzielni przy ul. Śliskiej 10 na I p. w sekretariacie Oferty należy składać w biurze Spółdzielni, na Ip. w sekretariacie Zarządu. Termin składania ofert upływa dnia 20.11.2023 r. do godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2023 r. o godz. 9.30 w biurze Spółdzielni w sali konferencyjnej na I p.

Do kontaktu z Oferentami upoważniona jest P. Izabela Binkowska tel. (22) 652-24-35

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Planowany termin wykonania prac – czwarty kwartał 2023r.