Informacja od Rady Nadzorczej Spółdzielni dot. sprawy sądowej Nr XVIII K140/22

2023/11/13

SBM

Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej ZACHÓD informuje, że w dniu 27 listopada 2023 o godzinie 10.00 i 12.00 w Sądzie Okręgowym w Warszawie w Sali 356 odbędzie się przesłuchanie świadków w sprawie Nr XVIII K140/22 wytoczonej przez byłych Członków Rady Nadzorczej przeciwko Członkom Zarządu Spółdzielni w 2013 roku.