Zaproszenie na posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej 27.11.2023r.

2023/11/20

Rada Nadzorcza

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej, które odbędzie się 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w biurze S.B.M Zachód.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu nr 7/2023 z 6 lipca 2023 r. i nr 10/2023 z 16 października 2023 r.
  3. Informacja o wynikach wykonania planu finansowego za III kwartały 2023 roku, dyskusja, opinia Komisji Rewizyjnej i jej przyjęcie.
  4. Omówienie wyników przeglądów technicznych budynków, dyskusja i opinia Komisji GZM.
  5. Informacja Zarządu na ternat spraw bieżących.
  6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Regulaminu Rady Budynków”.
  7. Sprawy różne I wolne wnioski.

Na posiedzenie zostali zaproszeni:

  1. p. Z.Gawron - Prezez Zarządu S.B.M Zachód
  2. p. N.Dąbrowski - Członek Zarządu S.B.M. Zachód

Z poważaniem

Piotr Motyliński

Przewodniczący Rady Nadzorczej