Informacja o stanie zadłużenia lokali mieszkalnych na dzień 30.09.2023r.

2023/11/29

SBM

Spółdzielnia Budowalno-Mieszkaniowa “Zachód” informuje, że zadłużenie lokali mieszkalnych na dzień 30.09.2023r. wynosi: 352.212,52 zł

Ilość lokali zadłużonych:484

Informujemy, że w najbliższym czasie zostanie uruchomiony sms-owy system powiadomień o zobowiązaniach.

Ponadto informujemy, że od stycznia 2024r. dłużnicy będą zapraszani na spotkania z przedstawicielami Rady Nadzorczej.

Przypominamy, że zgodnie z §80 Statutu SBM “Zachód” opłaty należy wnosić do dnia 10-ego każdego miesiąca.