Lista kandydatów do Rady Nadroczej zgłoszonych na Walne Zgromadzenie Członków 24.06.2024r.

2024/06/10

SBM

Lista kandydatów do Rady Nadroczej zgłoszonych na Walne Zgromadzenie Członków 24.06.2024r.

  1. Berkan Katarzyna ul. Złota 61
  2. Kielmańska Halina ul. Daleka 6
  3. Klimek Tadeusz ul. Chmielna 100
  4. Powązka Mateusz ul. Daleka 2
  5. Szrajner Agnieszka ul. Chmielna 106b
  6. Wyszkowski Przemysław ul. Chmielna 116/118