Informacja na temat budynku przy Jana Pawła II 18

2024/06/09

SBM

Informacja dla mieszkańców budynku przy Jana Pawła II 18

W związku z pojawiającymi się pytaniami i zaniepokojeniem mieszkańców informujemy, że Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11.01.2024r. Rada uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Placu Grzybowskiego, gdzie znajduje się budynek Spółdzielni „Zachód”, przy ulicy Jana Pawła II 18 - na terenie oznaczonym w planie numerem B1.1.C-MWU.

Według wspomnianego Planu teren ten przeznaczony jest pod zabudowę o charakterze usługowo- mieszkaniowym gdzie wysokości nowoprojektowanych budynków są określone na poziomie:

  • minimalna wysokość zabudowy – 30 m
  • maksymalna wysokość zabudowy – 40 m
  • maksymalna wysokość zabudowy dopuszczalnej dominanty wysokościowej – 160 m.

Warto wiedzieć, że przyjęty Plan jest dokumentem o charakterze jedynie planistycznym i NIE ZMIENIA PAŃSTWA PRAW WŁASNOŚCI.

Co to oznacza w praktyce?

Plan taki odnosi się jedynie do nowopowstających lub rozbudowywanych budynków które muszą w takim przypadku spełniać warunki określone w obowiązującym na danym terenie planie. W Państwa przypadku wszyscy właściciele musieliby sprzedać swoje udziały komuś kto Państwa budynek chciałby wyburzyć lub gdyby budynek uległ na przykład zawaleniu (np. abstrakcyjnie w skutek trzęsienia ziemi, wybuchu bomby itp.) to nowopowstająca zabudowa musiałaby spełniać wspomniane wyżej wytyczne.

Chcemy rozwiać Państwa obawy i poinformować, że S.B.M. „Zachód” nie ma w planach rozbiórki, sprzedaży ani przebudowy budynku przy Jana Pawła II 18.

Jeżeli mają Państwo obawy co do przyszłości swoich mieszkań, to mogą Państwo spać spokojnie a nagłówki w mediach, które sugerują wyburzenie budynku, należy traktować jedynie jako „chwytliwe hasła” mające na celu zwiększenie liczby wyświetleń artykułów.

Sam Plan w takiej sytuacji mogą Państwo traktować jako wizję urbanistów miejskich na temat wyglądu tej części miasta, która jednak nie wpływa na istniejące budynki.