Informacja od Rady Nadzorczej Spółdzielni dot. sprawy sądowej

2023/08/21

SBM

Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej ZACHÓD informuje, że w dniu 31 sierpnia 2023 o godzinie 10.00 oraz 12.00 w Sądzie Okręgowym w Warszawie w Sali 356 odbędzie się przesłuchanie świadków w sprawie Nr XVIII K140/22 wytoczonej przez byłych Członków Rady Nadzorczej przeciwko Członkom Zarządu Spółdzielni w 2013 roku.