Aktualności

Nowy skład Zarządu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Zachód

W związku z odwołaniem poprzedniego Członka Zarządu ze stanowiska w skutek nieudzielenia Absolutorium na Walnym Zgromadzeniu które...

Informacja o stanie zadłużenia lokali mieszkalnych na dzień 30.09.2023r.

Spółdzielnia Budowalno-Mieszkaniowa “Zachód” informuje, że zadłużenie lokali mieszkalnych na dzień 30.09.2023r. wynosi...

Zaproszenie na posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej 27.11.2023r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej, które odbędzie się 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 ...

Informacja od Rady Nadzorczej Spółdzielni dot. sprawy sądowej Nr XVIII K140/22

Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej ZACHÓD informuje, że w dniu 27 listopada 2023 o godzinie 10.00 i 12.00 w Sądzie...

Ogłoszenie konkursu ofert na wymianę zestawu tablic głównych dla budynków: Złota 63A, Śliska 10, al.Jana Pawła II 18 w Warszawie

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa “ZACHÓD” ogłasza konkurs ofert na: WYMIANA ZESTAWU TABLIC GŁÓWNYCH: Złota 63A, Ś...

Informacja Rady Nadzorczej o przebiegu procesu sądowego w sprawie XVIII K 140/22 o wyrządzenie SBM „Zachód” szkody majątkowej w wielkich rozmiarach,toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Przekazujemy Państwu informację o przebiegu procesu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z 29 czerwca 2023 sformułowaną na pier...